Nhận hỗ trợ

Thanh niên

Tài nguyên dành cho thanh thiếu niên

Empowering Youth with Disabilities Through Self-Advocacy

Trao quyền cho thanh niên khuyết tật thông qua tự vận động

Là cha mẹ của một thanh thiếu niên có nhu cầu cao, những người có thể không bao giờ rời khỏi nhà, tôi luôn tự hỏi - những kỹ năng quan trọng nhất mà tôi có thể dạy cho con mình trong quá trình chuyển đổi khi con lớn lên là gì? Điều gì có giá trị với cô ấy?...

Đọc thêm