Nhận hỗ trợ

Thanh niên

Tài nguyên dành cho thanh thiếu niên

6/3 and 6/4 Transition Summit (free, online)

Hội nghị thượng đỉnh chuyển đổi 6/3 và 6/4 (miễn phí, trực tuyến)

Được tổ chức bởi Trung tâm Xuất sắc về Người khuyết tật Phát triển của Đại học USC (UCEDD) tại Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles, Chương trình Thí điểm Chuyển tiếp Dựa vào Cộng đồng vui mừng thông báo rằng hiện đã mở đăng ký cho Hội nghị Thượng đỉnh Chuyển tiếp vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng 6, ...

6/17, Spanish-Speaking Parent Mentor Training

6/17, Huấn luyện dành cho phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha

Hỗ trợ cho Gia đình có chương trình đào tạo từ Phụ huynh đến Phụ huynh sắp tới cho Chương trình Cố vấn dành cho Phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn có nhiều cố vấn hơn! Nếu bạn biết ai đó mà bạn cảm thấy sẵn sàng thực hiện bước này và giúp đỡ các bậc cha mẹ khác của trẻ em có nhu cầu đặc biệt, vui lòng ...