Chiến tranh ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Làm thế nào bạn có thể giúp

bởi | Th3 25, 2022 | Nguồn cộng đồng, Cơ hội cho đầu vào, Công bằng xã hội

Nỗi kinh hoàng của chiến tranh ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và người khuyết tật ở mọi lứa tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương.

Khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine tiếp tục diễn ra, 2,7 triệu người khuyết tật đang đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi, bạo lực, tử vong và không được tiếp cận với sự hỗ trợ an toàn, cứu trợ và phục hồi.

Chúng tôi sát cánh với Diễn đàn Người khuyết tật Châu Âu, yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị và các tổ chức nhân đạo bảo vệ quyền và sự an toàn của người khuyết tật. Bạn có thể đọc lời kêu gọi hành động của EDF và truy cập các tài nguyên bổ sung tại đây: bit.ly/3Ihn3j3