Tác động của thời tiết đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương – Bạn có thể làm gì để giúp đỡ!

bởi | Th1 10, 2023 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Các nhu cầu cơ bản, Nguồn cộng đồng, Khẩn cấp

Trong vài ngày tới, California dự kiến sẽ có gió lớn, mưa lớn và khả năng xảy ra lũ lụt. Thống đốc Gavin Newsom đã tuyên bố một Tình trạng khẩn cấp để giúp huy động chính quyền tiểu bang.

Trong trường hợp khẩn cấp, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm kiểm tra gia đình, bạn bè và hàng xóm của mình, đặc biệt là những người lớn tuổi, những người khuyết tật và con cái của chúng ta. Hãy dành một chút thời gian để kiểm tra lẫn nhau, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Chúng ta cùng nhau mạnh mẽ hơn.

Dưới là Hướng dẫn Tài nguyên Khẩn cấp của CalHHS để giúp chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, kể cả bão mùa đông. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy các đề xuất để chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp cá nhân, cách chuẩn bị các thiết bị y tế cần điện và thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xã hội và tâm thần hiện có.