Số bước của bạn được tính! Chạy vì Hỗ trợ cho Gia đình!

bởi | Th12 18, 2021 | Sự kiện cộng đồng, Khuyến mãi SFCD | 0 Lời bình

Hỗ trợ cho Gia đình rất vui khi được tham gia cuộc thi Kaiser Permanente San Francisco Half Marathon® 2022, 10K & 5K, do Pamakid Runners trình bày! Là một người thụ hưởng, càng nhiều người đăng ký tham gia, chúng tôi càng quyên góp được nhiều.
Đăng ký để chạy cho trẻ em của chúng tôi ngày hôm nay!

Nếu bạn không muốn chạy nhưng vẫn muốn đóng góp cho sự kiện vui vẻ này, vui lòng đăng ký làm tình nguyện viên tại trạm nước của chúng tôi