Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.
Chuỗi sự kiện Chuỗi sự kiện: Nhóm phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha

Nhóm phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha

8 tháng 2, 2023 @ 10: 00 sáng - 12: 00 pm

Spanish Speaking Parent Group Image

Mỗi thứ tư; 10:00 sáng-12:00 trưa – Thêm thông tin

Đăng ký ở đây

Chi tiết

Ngày:
8 Tháng hai, 2023
thời gian:
10: 00 sáng - 12: 00 chiều
Series:
Thể loại sự kiện:
Thẻ sự kiện:

địa điểm

Khi thu phóng

Đơn vị tổ chức

Hỗ trợ cho gia đình có trẻ khuyết tật
Điện thoại
(415) 282-7494
E-mail
[email protected]